• "Centennium helpt u bij het uitstippelen van uw route van Data naar Inzicht,
  met de zaken die u onderweg nodig heeft, en tijdens de daadwerkelijke tocht..."

 • Data Vault Modeling & Certification Amsterdam
  door Genesee Academy & Centennium BI opleidingen

  meer informatie...
  2 weken toegang tot de on-line lessen
  plus 2,5 dagen on-site training en certificering
  plus gratis toegang tot in-depth lessen online!
  On-site dagen Amsterdam: 16 & 17 september
 • Nieuwe cursus: Big Data Fundamentals

  meer informatie...
  Na deze intensieve eendaagse cursus heeft inzicht in:
  • Big Data als onderdeel van informatiemanagement
  • Big Data en de positie ten opzichte van Business Intelligence
  • Hoe met semantische technologie betekenis aan Big Data toe te kennen
  • De benodigde en beschikbare Big Data componenten en marktpartijen

Informatie Analyse voor Business Intelligence

Titel:
Informatie Analyse voor BI
Georganiseerd door:
Centennium BI opleidingen, Centennium's Partners
Datum:
Zie tabblad "Data, Locaties en Inschrijven" hieronder
Locatie:
Zie tabblad "Data, Locaties en Inschrijven" hieronder
Aantal dagen/kosten:
2 dagen/€1.000 vrij van BTW (groepen en in-company op aanvraag)
 

Overview, Doelgroep en Leerdoelen

Informatie Analyse voor BI

Overview

In deze tweedaagse cursus leert u wat erbij komt kijken om een goede informatieanalyse voor te bereiden, uit te voeren en terug te koppelen naar de uiteindelijke gebruikers. U leert de randvoorwaarden voor een succesvolle informatie analyse en om een complete informatieanalyse volgens het achtstappen-plan te doorlopen. Om dit te bereiken wordt ingegaan op gangbare besturingsmodellen, proces- en informatiemodellen en de structuur en richting die deze geven bij het houden van interviews, uitvoeren van workshops en het zorgen voor een goede verslaglegging. Bij dit alles wordt het doel, een succesvolle BI-implementatie, in het achterhoofd gehouden.

U verlaat deze cursus met een concrete verzameling van acht sjablonen die u in uw eigen praktijk direct kunt gaan toepassen.

Doelgroep

Informatieanalisten, business analisten, functioneel beheerders, adviseurs en iedereen die zich bezighoudt met het vastleggen van informatiebehoeften binnen een organisatie.

Er zijn geen strikte toelatingseisen, maar affiniteit of enige ervaring met informatieanalyse en business intelligence of datawarehousing is gewenst.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om de randvoorwaarden voor een succesvolle informatieanalyse te benoemen en om een complete informatieanalyse volgens het achtstappen-plan te doorlopen. Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in:

Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in:

 • De fundamentele rol van informatieanalyse in het Business Intelligence proces
 • Informatieanalyse voor BI en de verschillen met gangbare standaardmethoden
 • Het uitvoeren van een informatiebehoeftenanalyse op basis van acht templates en best practices
 • De kennis, vaardigheden en competenties die noodzakelijk zijn om een gedegen informatieanalyse uit te voeren: van het stellen van de juiste vragen tot het ontwerpen van de juiste informatieproducten
 • De rol van business proces analyse als basis voor informatieanalyse en de relatie tot business proces management
 • Het ontwerpen van KPI’s als basis voor sturing en de rol van de informatieanalist
 • Het ontwerpen van effectieve, inzichtelijke rapportages: hoe breng je de boodschap goed over en wat is de rol van de informatieanalist?
 • Het belang van gedegen bronanalyse en opslag van data in het datawarehouse en data marts: de verbindende en stimulerende rol van de informatieanalist
 • Het achtstappenplan waarmee u als informatieanalist direct aan de slag kunt in de eigen praktijk

Inhoud en Programma

Informatie Analyse voor BI

Inleiding

Een gedegen informatieanalyse is de basis voor een succesvolle BI – implementatie. Business Intelligence wijkt echter op een aantal punten af van reguliere applicatie-ontwikkeling. Business Intelligence geeft grip en control op data, informatie en inzicht via datawarehouses en andere informatieproducten. De informatiebehoefte maar ook de resulterende informatieproducten zoals datawarehouses, rapportages en analytische toepassingen zijn voortdurend in beweging als gevolg van verandering in de business processen. De algemene methodieken voor informatieanalyse zijn dan niet voldoende ingericht om met deze voortdurende verandering in de behoefte aan data, informatie en inzicht om te gaan: ze gaan vaak uit van vaststaande randvoorwaarden en zijn gericht op functionaliteit in plaats van het leveren van data, informatie en inzicht.

In deze tweedaagse special leert u wat erbij komt kijken om een goede informatieanalyse voor te bereiden, uit te voeren en terug te koppelen naar de uiteindelijke gebruikers. Om dit te bereiken wordt ingegaan op gangbare besturingsmodellen, proces- en informatiemodellen en de structuur en richting die deze geven bij het houden van interviews, uitvoeren van workshops en het zorgen voor een goede verslaglegging. Bij dit alles wordt het doel, een succesvolle BI-implementatie, in het achterhoofd gehouden.

Programma Dag 1:

 • De rol van informatieanalyse en de informatieanalist binnen Business Intelligence
 • Informatieanalyse en businessanalyse: verschillen, overeenkomsten en relevantie
 • Informatiebehoeftenanalyse: theorie en praktijk om te komen tot een eerste “informatiekaart”
 • workshop Informatiebehoeften-analyse op basis van realistische casus
 • Business process management en Procesanalyse als startpunt voor informatieanalyse voor BI: wat, waarom, hoe en waarmee?
 • workshop Procesanalyse op basis van realistische casus. Actief werken aan het in kaart brengen van informatieintensieve processen en definiëren van informatie voor monitoring en sturing van de strategische, tactische en operationele processen
 • Opstellen van Key Performance Indicators als startpunt voor sturing en de rol van de informatieanalist: best practices
 • Workshop Key Performance Indicators op basis van realistische casus
 • Effectief rapporteren en de rol van de informatieanalist: theorie en praktijk van presenteren van informatieproducten aan gebruikers.
 • Workshop Effectief rapporteren op basis van realistische casus

Programma Dag 2:

 • Analyseren van databronnen vanuit het perspectief van de informatieanalist: van datagericht naar procesgericht werken
 • Datakwaliteitsanalyse: van data naar inzicht betekent grip krijgen op kwaliteit. De informatieanalist speelt een grote rol in het inzichtelijk maken van de kwaliteit van processen, data en informatie. Methoden, instrumenten en tools passeren de revue.
 • Datakwaliteitsanalyse: workshop Ishikawa op basis van realistische casus
 • Het datawarehouse en de bepalende rol van de informatieanalist hoe deze vorm te geven
 • Workshop Agile Data Modelling met Data Vault op basis van realistische casus
 • workshop BI Matrix op basis van realistische casus
 • Afronding en uitreiking acht-stappenplan met bijbehorende templates voor eigen gebruik

Praktijkgericht

Deze cursus is praktijkgericht met een gedegen conceptuele basis: de praktijk van de deelnemers en de docenten staat echter centraal binnen dit programma. De continue wisselwerking tussen actuele kennis en toepassing in de praktijk wordt met behulp van de aanwezige deskundigen direct aangepakt.

De docenten

De cursus wordt verzorgd door de professionals van Centennium BI expertisehuis. Dit staat er borg voor dat dit seminar niet slechts theorie bevat, maar ook in belangrijke mate praktisch toepasbaar is. De docenten zijn dagelijks actief in de praktijk van Business Intelligence en zijn experts in informatieanalyse voor BI.

Reacties van deelnemers

Informatie Analyse voor BI

Na iedere cursus of opleiding vragen we de deelnemers om naast een uitgebreide evaluatie in een of enkele korte quotes hun beoordeling van de cursus te geven. Hieronder vindt u een selectie van de commentaren van deelnemers van de cursus Informatie Analyse voor BI:

"Enthousiast over de workshops, interactie en gebruikmaking van voorbeelden uit de praktijk..."

Rémon van Dijk (Leaseplan Nederland)

"Veel handvatten gekregen om het BI proces beter in te richten..."

Floor Urbanus (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Rotterdam)

"Top drie positieve aspecten van de cursus: Tempo, sfeer en materie..."

Harold Hamersma (ASR)

Data, Locaties en Inschrijven

Informatie Analyse voor BI

SEPT
8

Informatie Analyse voor BI
08 sept 2015 - 09 sept 2015 (Den Haag)

OKT
12

Informatie Analyse voor BI
12 okt 2015 - 13 okt 2015 (Den Haag)

NOV
9

Informatie Analyse voor BI
09 nov 2015 - 10 nov 2015 (Den Haag)

DEC
16

Informatie Analyse voor BI
16 dec 2015 - 17 dec 2015 (Geldermalsen)